Ekonomi

Akfen Gayrimenkul’den kolaylaştırılmış usulde birleşme bildirimi

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, kolaylaştırılmış usulde birleşmeye ilişkin bilgilendirme yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23. maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) birleşme ve bölünme tebliği (II-23.2) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, sermayesine %100 oranında iştirak etmiş olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Isparta Yurt Yatırımları Anonim Şirketi’ni ve Masanda Turizm Yatırımları Anonim Şirketi’ni tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle, şirketimiz bünyesinde birleşilmesine, şirketimiz, Isparta Yurt Yatırımları Anonim Şirketi’nin ve Masanda Turizm Yatırımları Anonim Şirketi’nin oy hakkı veren paylarının tamamına sahip tek ortak olduğundan ve bu sebeple birleşme işlemi neticesinde şirketimizde sermaye artırımı yapılmayacağından, birleşmenin TTK’nın 155 ve 156. maddeleri ile tebliğin 13. maddesi kapsamında kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümleri dahilinde yürütülmesine, kolaylaştırılmış usulde yapılacak birleşme işleminde, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 24. maddesi ve ilgili sair hükümleri ile SPK’nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) hükümlerine göre herhangi bir ayrılma hakkı doğmayacağı hususunda yatırımcıların bilgilendirilmesine, birleşme işleminde Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılacak başvuru kapsamında birleşmeye taraf şirketlerin SPK’nın muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırladıkları 31.12.2020 tarihli finansal tablolarının esas alınmasına, birleşmeye ilişkin olarak yeminli mali müşavirlik raporu temin edilmesine, söz konusu birleşme işlemi kapsamında birleşme sözleşmesinin kabulüne, birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde yapılacağından, ilgili mevzuat düzenlemeleri uyarınca birleşme raporu, bağımsız denetim raporu ve uzman görüşü alınmasına gerek olmadığına, gerekli bilgi ve belgeler ile SPK’ya ve ilgili yerlere başvuru yapılmasına, gerekli onaylar alındıktan sonra işbu kararın tescil ve ilanına, birleşmeye ilişkin gerekli iş ve işlemlerin ifası ile ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinin şirket imza sirkülerine göre ve Genel Müdür Sertac Fuad Karaağaoğlu’nun yetkili ve görevli kılınmasına oybirliği ile karar vermiştir. Masanda Turizm Yatırımları Anonim Şirketi’nin söz konusu birleşmeye konu olabilmesi için gerekli olan Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı 01.06.2021 tarihinde alınmış olup birleşme işlemi için SPK’ya başvuru gerçekleştirilecektir.” 

Hibya Haber Ajansı

Daha Fazla Göster

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.
Başa dön tuşu