Ekonomi

RTA Laboratuvarları’ndan tahsisli sermaye artırımı

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş’de tahsisli sermaye artırımı kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 13. maddesinde belirtilen tahsisli satış yöntemi ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 47.915.628,04 TL olacak şekilde, 1,00 TL nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş’nin toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,
artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların yukarıda belirtilen pay satış fiyatı çerçevesinde toplam pay satış hasılatı 43.500.000 TL’ye tekabül eden kısmının şirket hissedarlarından Güler Yatırım Holding A.Ş’ye, 4.415.628,04 TL’ye tekabül eden kısmının şirket hissedarlarından İCG Finansal Danışmanlık A.Ş’ye halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş pay piyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile satılmasına, işbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılat tutarı 47.915.628,04 TL’ye karşılık gelecek fonun nominal sermaye bedeline denk gelecek paylarının B grubu imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek her biri 1,00 TL nominal değerli payların satış fiyatının 1,00 TL nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş’nin toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenmesine ve bu doğrultuda artırılacak sermaye tutarının tayin edilmesine, tahsisli sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesine onay alınmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılacak başvuru sürecinin yerine getirilmesi ve ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını takiben ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş ile sözleşme imzalanmasına, sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması, Borsa İstanbul A.Ş’nin toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleşecek nihai satış işlem fiyatının belirlenmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler ile Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Terzi’nin müştereken yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Daha Fazla Göster

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.
Başa dön tuşu